Produktion av tal- och ljudböcker

Camabo
Media Productions

Camabo är ett produktionsbolag dedikerat till ljud

Våra studios är kompletta med inspelningsutrustning för produktion av ljud- och talböcker, musik, poddar mm.

Vi har platsbyggda studios installerade av Sveriges marknadsledare på området, Studiobyggarna. Vi har utöver det Studiobricks studios,maknadsledare på boxstudios. https://studiobricks.com/

Utöver studios i våra lokaler har vi 30 portabla studios för att underlätta inspelning på distans. Vi erbjuder också en fullt utrustad poddstudio.

Komplett Produktion

Vi producerar ljud- och talböcker från manus till publiceringsklara filer. Vi sköter upphandlingen av inläsare, har du redan en upphandlad röst så går det givet bra eller om du som författare önskar läsa in din egen bok.

Digitalisering av Media

Vi kan tillhandahålla de flesta tjänster inom digitalisering av media. Det kan röra sig om att tillgängliggöra texter för personer med nedsatt syn och hörsel, eller att digitalisera äldre texter.

AI

Om oss

Du träffar oss på på Upplandsgatan 70 samt på Vanadisvägen 17 nära Odenplan i Stockholm.

Några vi bland annat arbetat åt: MTM, Opal, Modernista, Publit, IDUS med flera. Några återkommande ljudboksinläsare: Callin Öhrvall Delmar, Charlotta Åkerblom, Lo Kauppi, Kristofer Kamiyasu, Fredde Granberg för att nämna några.